Back

Jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni pomożemy Państwu we wszelkich aspektach restrukturyzacji zadłużenia. Przejmujemy komunikację z bankiem w sprawie zawarcia tzw. umowy “standstill”, jak również pomożemy Państwu ocenić szansę na przeprowadzenie restrukturyzacji Państwa przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja umowżliwia podjęcie działań naprawczych w przedsiębiorstwie, których celem jest uniknięcie najdalej idącego środka – upadłości.

Restrukturyzacja odbywa się przy określonym poziomie współdziałania z wierzycielami. Wśród aktualnie obowiązujących postępowań restrukturyzacyjnych można wyróżnić:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu – postępowanie to toczy się z udziałem nadzorcy układu, który jest samodzielnie wybierany przez dłużnika. Jest to zdecydowanie najmniej inwazyjne postępowanie restrukturyzacyjne, związane z najmniejszymi formalnościami, kosztami oraz z minimalnym udziałem sądu – dopiero na ostatnim etapie postępowania.

Postępowanie o zatwierdzenie układu w jeden z dwóch wersji – obowiązującej od 1 grudnia 2021 roku – umożliwia natychmiastowe zawieszenie wszelkich egzekucji prowadzonych wobec dłużnika oraz przywraca możliwość działania.

  • przyspieszone postępowanie układowe – postępowanie to wiąże się z większym poziomem formalizmu oraz jest bardziej kosztowne aniżeli postępowanie o zatwierdzenie układu – wymagany jest zarówno określony udziałem sądu jak i nadzorcy sądowego powoływanego przez sąd.

Podkreślić należy, że w przyspieszonym postępowaniu układowym pojawia się nadzorca sądowy, którego zgody wymaga każda czynność dłużnika przekraczająca zwykły zarząd. Dłużnik zachowuje jednak prawo do zajmowania się sprawami w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

  • postępowanie układowe – podobnie jak w przypadku przyspieszonego postępowania układowego, wymagany jest zarónwo udział sądu jak i nadzorcy sądowego. Do czynności przekraczających zwykły zarząd dłużnik potrzebuje zgody nadzorcy sądowego.
  • postępowanie sanacyjne – postępowanie to stanowi najdalej idący środek w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych – dłużnikowi całkowicie odbierany jest zarząd nad przedsiębiorstwem, który sprawowany jest przez zarządcę wyznaczanego przez sąd.

Restrukturyzacje międzynarodowe – tak, my nie boimy się aspektu międzynarodowego! Wręcz przeciwnie, na co dzień współpracujemy z przedsiębiorcami z obszaru DACH.

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego uzyskaliśmy w 2018 roku oraz aktywnie wspieramy zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów w związku z polskimi postępowaniami resturkturyzacyjnymi.

Zachęcamy Państwa do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na adres info@taxtechadvisory.pl bądź poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego.

Open chat
Skontaktuj się z nami już teraz!
Dzień dobry,

w czym możemy Państwu pomóc?