Back

Oferujemy naszym Klientom szeroki zakres usług w zakresie doradztwa prawnego.

Partner generalny – Artur Tim – został uznany za jednego z 10 najlepszych prawników w Polsce poniżej 35 roku życia w prestiżowym rankingu organizowanym przez Wolters Kluwers. Nagrodę tę uzyskał już w wieku 29 lat.

Biznes Transgraniczny

Poosiadamy bogate doświadczenie we wspieraniu Klientów w transgranicznych aspektach działalności, w tym w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego oraz transgranicznego postępowania upadłościowego (w tym m.in. nasza opinia stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dn.01.02.2019, VIII Gz 459/18).

Usługi związane z nieruchomościami

Nasze usługi związane z rynkiem nieruchomości obejmują proces budowlany, bezpieczne nabycie nieruchomości oraz bezpieczne jej wynajęcie. Usługi te świadczymy nie tylko dla klientów polskich, ale również niemieckojęzycznych inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne, finansowanie

Ponadto, zajmujemy się zgłaszaniem wierzytelności w postępowaniach upadłościowych oraz licencjonowanym doradztwem restrukturyzacyjnym. Nasi eksperci pomagają klientom w opracowywaniu planów restrukturyzacyjnych, w tym w negocjacjach z wierzycielami oraz w uzyskaniu dostępu do finansowania – w tym zagranicznego.

(Re)strukturyzacja biznesu oraz struktury sukcesyjne

Zajmujemy się odpowiednim kształtowaniem struktur biznesowych pod kątem podatkowym. Opracowujemy umowy spółki,

Jesteśmy przygtowani na wejście w życie ustawo o fundacjach rodzinnych – także mając na uwadze zasady ich funkcjonowania zagranicą oraz możliwe legalne konstrukcje podatkowe z ich udziałem, obniżające efektywny poziom opodatkowania.

Zostaliśmy również dopuszczeni jako biegły w zakresie prawa polskiego przez Sąd Rejonowy w Monachium oraz jako podmiot uprawniony do doradztwa w zakresie prawa polskiego na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Dzięki temu możemy świadczyć nasze usługi w międzynarodowym kontekście i pomagać klientom w rozwiązywaniu transgranicznych spraw prawno-podatkowych.

Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, którzy kładą nacisk na indywidualne podejście do każdego Klienta. Naszym celem jest zapewnienie naszym Klientom kompleksowej i skutecznej pomocy w rozwiązaniu ich problemów prawnych.

Podlegamy stałemu nadzorowi zarówno organów i organizacji zawodowych polskich, jak i niemieckich. Nasze usługi objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 250.000 EUR. Zarówno w Polsce jak i w Niemczech jesteśmy prawnie zobowiazani do zachowania tajemicy zawodowej – korzystanie z usług podmiotów działających z pełnymi uprawnieniami daje Ci gwarancję rzetelności.

Open chat
Skontaktuj się z nami już teraz!
Dzień dobry,

w czym możemy Państwu pomóc?