Back

Audyt podatkowy dla sklepów internetowych

997,00  Netto (przy B2B, rejestracji jako czynny podatnik VAT EU - odwrotne obciążenie oraz brak VAT). W przypadku konsumentów doliczany VAT niemiecki (19%).

Brak w magazynie

Kategoria:

Na skutek przeprowadzonego audytu:

 • uzyskasz analizę podatkową prawidłowości podstawowych procesów podatkowych – w szczególności o znaczeniu międzynarodowym – zachodzących w Twoim przedsiębiorstwie (sklepie internetowym), w odniesieniu do towarów i usług podlegających standardowemu obrotowi (z wyłączeniem np. odpadów, towarów niebezpiecznych, wyrobów akcyzowych),
 • przygotuję dla Ciebie procedury oraz listy kontrolne, odnoszące się do obowiązków podatkowych, także związanych z już ogłoszonymi zmianami podatkowymi,
 • analiza zostanie wykonana przy użyciu nowoczesnych, autorskich technologii tax compliance oraz na podstawie ponad pięcioletniego doświadczenia jako polski doradca podatkowy z siedzibą w Monachium, specjalizujący się w zagadnieniach międzynarodowych (w tym automatyzacja VAT w ponad 40 krajach), oraz regularnie świadczący usługi polskiego i międzynarodowego doradztwa podatkowego dla podmiotów z obszaru DACH,
 • uzyskasz ogólne rekomendacje co do postępowania w innych krajach, w których dokonujesz sprzedaży towarów bądź świadczysz usługi – zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza Unią Europejską (m.in. Szwajcaria, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Japonia, Chiny),
 • w przypadku nieprawidłowości, zabezpieczysz się przed odpowiedzialnością karno-skarbową oraz sankcjami podatkowymi (plan wyprostowania popełnionych błędów),
 • jako pierwszy uzyskasz informację o możliwości dołączenia – na preferencyjnych warunkach – do innowacyjnych software podatkowych.

Wynagrodzenie obejmuje:

 • analizę procesów istotnych podatkowo, związanych z dokonywanymi transakcjami online oraz zachodzących w przedsiębiorstwie, wg listy wyszczególnionej w regulaminie,
 • analizę poprawności procesów na podstawie próbki do maks. 1000 faktur sprzedażowych dostarczonych w formacie xlsx, ods albo csv,
 • analizę poprawności stawek w krajach unijnych do 1 produktu, dokonywaną na podstawie danych publikowanych przez Komisję Europejską (uwaga: dane KE stanowią jedynie materiały poglądowe, ułatwiające obrót międzynarodowy – dokładna analiza wymagałaby konsultacji z lokalnymi doradcami podatkowymi i wiąże się z dodatkowymi kosztami),
 • jedno spotkanie online w celu omówienia wyników audytu (maksymalnie 1 godzina),
 • w przypadku wykrycia nieprawidłowości – plan naprawczy,

Zastrzeżenie: Usługa przeznaczona jest dla mikro sklepów internetowych. W przypadku, gdyby ilość dostarczonych danych, stopień ich uporządkowania lub stopień skomplikowania procesów podatkowych zachodzących w przedsiębiorstwie spowodowały konieczność poświęcenia więcej niż łącznie 4 godzin zindywidualizowanej analizy podatkowej (wyłączając powtarzalne elementy usługi, jak np. opracowywanie checklist), wynagrodzenie zostanie odpowiednio podwyższone. Wobec braku zgody Zleceniodawcy na nową wysokość wynagrodzenia, Zleceniodawcy będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy oraz uzyskania zwrotu całości zapłaconego wynagrodzenia! Zleceniodawca nie ponosi ryzyka związanego z pracochłonnością zlecenia! Gwarancja satysfakcji!

Jeśli wolą Państwo oszacować, czy proponowana usługa jest odpowiednia dla Państwa struktur albo z góry zakładają Państwo bardziej kompleksowy audyt – zachęcam do kontaktu mailowego lub poprzez formularz kontaktowy przed dokonaniem zakupu!

Adnotacja odnośnie rozliczania VAT:

 • w przypadku zakupu usługi przez podatnika posiadającego czynny unijny numer VAT (zarejestrowanie do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, potocznie nazywane “NIP UE” – NIP z przedrostkiem “PL”), stosowany jest mechanizm odwrotnego obciążenia –  płatność dokonywana jest na kwotę netto. Nabywca jest zobowiązany do zadeklarowania importu usług w informacji podsumowującej oraz rozliczenia tak powstałego podatku (dla podatników niewykonujących czynności zwolnionych z opodatkowania VAT pozostaje neutralny, a samo odwrotne obciążenie zabiegiem czysto księgowym),
 • ponieważ usługa doradcza jest świadczona przez polskiego nierezydenta, otrzymają Państwo wypełniony formularz IFT-1R, mój certyfikat rezydencji oraz opinię prawną odnoszącą się do braku konieczności pobierania podatku u źródła, jak również instrukcję co do złożenia IFT-1R,
 • Podatek u źródła wobec innych kontrahentów, formularze IFT-1R oraz weryfikacja prawidłowości udokumentowania warunków przy niepobieraniu podatku u źródła jest również elementem przeprowadzanego audytu:)

Regulamin świadczenia usługi: (wkrótce)