Back

Konferencje

USA

 1. Summer Fellowship at Georgetown University, Washington, D.C. Seminar on digital financial inclusion sponsored by Santander Bank (One of 26 international, worldwide selected students and professionals). Courses on FinTech, blockchain, mobile money, smart cities, machine learning, innovative smartphone applications, financial inclusion, underbanked and unbanked populations, U.S. social security and financial system, as well as globalization, digitalization and business expansion into new markets, Collaboration with international group to research, develop and pitch a business model that combined data collection and contextualization with education to improve access to FinTech banking products by populations vulnerable economically to climate change. Language: English.

Szwajcaria

 1. 24-25.11.2023, Karuause Ittingen, Kanon Thurgau, Szwajcaria, Seminarium Dokorskie dla 20 doktorantów Uniwersytetu St.Gallen prowadzone przez prof. Benjamina Schindlera, sędziego Sądu Najwyższego Liechtenstein. Przedstawienie referatu na temat najnowszego stanu badań z zakresu automatyzacji decyzji podatkowych.

Niemcy

 1. Research stay at Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance in Munich, Germany, Department of Enterprises and Tax Law (Max Planck Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, Abteilung für Unternehmens- und Steurrecht), Scholarship of the Max Planck Society. 01/10/2019–31/07/2020. Language: English and German.
 2. Research stay combined with LL.M. Eur. Master’s Studies in international and European Economic Law at Ludwig Maximilian University in Munich, Germany. Research stay at Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance in Munich, Germany, Department of Enterprises and Tax Law (Max Planck Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, Abteilung für Unternehmens- und Steurrecht), Scholarship of the Max Planck Society. 01/10/2019-31/12/2019. Language: English and German.
 3. International Conference „Current Problems in the Procedural Law”, Goethe Universität Franfurt am Main. 3rd – 4th Oktober 2018. Paper: „Mandatory Disclosure Rules in the Procedural Tax Law: The Twilight of the Professional Secrecy? – Remarks from British, German and Polish perspective”. Language: English.

Austria

 1. Doctoral Seminar Series in International and European Tax Law Wirtschaftsuniversität Wien, Austria. 15-18/02/2019. Participation at the seminar, presenting the poster on main ideas of the PhD Thesis: “Unilateral means to tax digital business models”. Language: English.

Wielka Brytania

 1. Eucotax Wintercourse 2018 “Challenges to Tax Autonomy in the Era of Conflicting Political Goals”, Edinburgh, United Kingdom, April 19th, 2018, to April 26th, 2018. Language: English. National Report and working on final report: “Tax autonomy and limits to incorporation of tax incentives and subsidies in domestic systems and treaties” (mainly in the scope of relations between staid aid law and tax legislation, including tax rulings and other forms of administrative practice, which provide taxpayers with some kind of legal protection). Seminar consists of participation of students from the 13. well-known Universities from the European Union and the United States of America.

Hiszpania

 1. Eucotax Wintercourse 2015 „Impact of the digital economy on taxation”, Barcelona, Spain, 9-16.04.2015. Language: English. National Report: „Place of residence and concept of Permanent Establishment in the light of digital economy”.

Litwa

 1. International Conference “Law 2.0”, Vilnius, Lithuania, 25-26/04/2019. Paper: “Tax administration in the digital era – right time for the Fiscal Oracle of Delphi?”. Language: English.
 2. „Digitalization in Law” – International Conference, organized by International Network of Doctoral Studies in Law at Vilnius University, Lithuania. May 3rd-4th, 2018. Language: English. Paper: „Taxation of the digital business models in the international tax law – new challenges for the effective taxation of income”.

Węgry

 1. „V4 + Deutschland im Dialog” – International Conferece, organized by Konrad Adenauer Stiftung (Konrad Adenauer Foundation) at Andrássy University Budapest, Hungary, 21-22 June 2018. Language: German. Generaltopic: „Besseres und stärkeres Europa – Welchen Beitrag leistet die Visegrád-Gruppe in der Weiterentwicklung der EU?“ [Better and stronger Europe – What contribution does the Visegrad-Group make for the further development of the European Union”? Paper: „Verstärkte Zusammenarbeit zwischen V4-Ländern in Steuersachen – Visegrad-Gruppe als Initiator der nachhaltigen Weiterintegration in der digitalen Europäischen Union“ [Ehanced cooperation between the V4-States in tax matters – The Visegrad-Group as initiator of suistanable development in the digital European Union]

Polska

 1. Seminarium “Zarząd sukcesyjny przesiębiorstwem osoby fizycznej” poświęcone 100 doradcom podatkowym, zorganizowane przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Język: polski. Wykład z dnia 18 maja 2018 r.: “Jednoosobowa działalność gospodarcza na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego” (wykład trwający 90 minut). Wykład z dnia 23 maja 2018 r.: “Instytucja i odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego” (wykład trwający 90 minut).
 2. Międzynarodowe Seminarium Podatkowe IBFD na temat Specjalnych Stref Podatkowych, Łódź, 11-13 kwietnia 2018 r., Język: angielski. Udział w dyskusji panelowej dotyczącej Tematu 3: Specjalne Strefy Podatkowe i kwestie konstytucyjne, równość traktowania i przejrzystość reżimów. Wnioski i wnioski. Przedstawienie kluczowych kwestii dotyczących omawianego tematu dotyczących Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnictwo w dyskusji w zakresie porównawczego prawa podatkowego.
 3. “Konferencja Badań Kosmicznych. Polski Kodeks Kosmiczny”, Gdańsk, konferencja zorganizowana m.in. przez Polską Agencję Kosmiczną, Ministerstwo Rozwoju (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki), 01/2018. Język: polski. Artykuł: “Opodatkowanie sektora kosmicznego na gruncie podatków dochodowych – Czy Polska podąża śladami innowacyjności?”.
 4. Krajowa Konferencja Naukowa „Ekonomia zrównoważonego rozwoju”, Łódź, 2.06.2017, Język: polski. Artykuł: “Sprzedaż energii elektrycznej przez prosumera – preferencje podatkowe i zagrożenia podatkowe”.
 5. Krajowa Konferencja Naukowa „Cztery kąty dla e-biznesu”, Łódź, 14.05.2015. Język: polski. Artykuł: “Międzynarodowe planowanie podatkowe w e-biznesie. Strona internetowa i serwer jako stałe miejsce działalności w rozumieniu art. 5 Konwencji OECD i Modelowej Konwencji ONZ.
 6. Krajowa Konferencja Naukowa „Cztery kąty dla e-biznesu”, Łódź, 14.05.2015. Język: polski. Artykuł: “Międzynarodowe planowanie podatkowe w e-biznesie. Strona internetowa i serwer jako stałe miejsce działalności w rozumieniu art. 5 Konwencji OECD i Modelowej Konwencji ONZ.
 7. Konferencja Naukowa „Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania organizacyjne i prawne”, Łódź, 25.11.2014. Język: polski. Referat: „Unikanie podwójnego opodatkowania dochodów z zatrudnienia w kontekście swobodnego przepływu pracowników w ramach Unii Europejskiej”.
 8. XVIII Ogólnopolska Konferencja Studencka „Aktualne problemy orzecznictwa w sprawach podatkowych”, Łódź, 12.2015. Język: polski. Referat: „Krytyczny komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19.03.2015 r., II FSK 627/13”.
 9. XVII Ogólnopolska Konferencja Studencka „Aktualne problemy orzecznictwa w sprawach podatkowych”, Łódź, 12.2014. Język: polski. Referat: „Krytyczny komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23.07.2014 r., I FSK 1109/13”.
 10. Konkurs na pozorowanie rozprawy sądowej z prawa międzynarodowego Philip C. Jessup 2014 – konkurs rozpraw sądowych, 02/2014. Członek zespołu Uniwersytetu Łódzkiego. Warszawa. Język: angielski.
 11. Konferencja Naukowa „Czy powinniśmy legalizować? Problemy prawne i etyczne legalizacji lekkich narkotyków”, Łódź, 24.04.2015. Język: polski. Referat: „Aspekty fiskalne legalizacji lekkich narkotyków. Doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych Ameryki”.
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Debiut naukowy 2014 – Zrównoważony rozwój”, Tychy, 29.05.2015. Język: polski. Referat: „Zrównoważony rozwój w dostępie do przestrzeni kosmicznej”.

Publikacje

Książki i rozdziały w monografiach

 1. A. Tim, Odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna, w: Ordynacja podatkowa 2017, red. A. Mariański, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2017, str. 130-172.
 2. A. Tim, B. Rodak, Planowanie spadkowe z wykorzystaniem instytucji zagranicznych, w: Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny, red. A. Mariański, Gdańsk 2016.
 3. A. Tim, Interpretacje przepisów prawa podatkowego, w: Ordynacja podatkowa 2017, red. A. Mariański, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa, 2017, str. 23-69.
 4. A. Tim, J. Żurawiński, Zagraniczne instytucje podatkowego planowania sukcesyjnego, w: Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny, red. A. Mariański, Gdańsk 2016.
 5. A. Tim, Jan Paweł II a Unia Europejska. Spełnione nadzieje in statu nascendi, w: Nadzieja. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe, red. K. Dybeł, Z. Zarębianka, Kraków 2015, str. 50-60.
 6. A. Tim, K. Sołoniewicz, Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, w: Ordynacja podatkowa 2017, red. A. Mariański, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2017, str. 122-172.
 7. A. Tim, Międzynarodowe planowanie podatkowe w e-biznesie, w: Funkcjonowanie e-biznesu. Zasoby, procesy, technologie, red. M. Czajkowska, M. Malarski, Łódź 2015.
 8. A. Tim, Nadpłata i wniosek o jej stwierdzenie [Überzahlung], w: A. Mariański (red.), Ordynacja podatkowa 2019, C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 235-254.
 9. A. Tim, Nadpłata i wniosek o jej stwierdzenie, w: Ordynacja podatkowa 2017, red. A. Mariański, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa, 2017, str. 209-226.
 10. A. Tim, Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna [Verspätungszinsen und Gebühr für Zahlungsaufschub], w: A. Mariański (red.), Ordynacja podatkowa 2019, C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 163-202.
 11. A. Tim, Spółki osobowe na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego, w: Opodatkowanie spółek osobowych, red. A. Mariański, Wolters Kluwer 2018, str. 128-174.
 12. A. Tim, Taxation of the digital business models in the international tax law – new challenges for effective taxation of income, in: Digitalization in law, Vilnius 2018, pp. 254-261.
 13. A. Tim, Zabezpieczenie wykonania zobowiazań podatkowych, w: A. Mariański (red.), Ordynacja podatkowa 2019, C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 127-148
 14. A. Tim, Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu dochodów z pracy najemnej w kontekście unijnej swobody przepływu pracowników , w: Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne, red. A. Rogozińska-Pawełczyk, Łódź 2015.
 15. A. Tim, Zarząd sukcesyjny na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego [Nachfolgeverwaltung im Insolvenz- und Sanierungsrecht], w: A. Mariański (red.), Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej [Nachfolgeplannung. Juristische und steuerrechtliche Aspekte von Nachfolgeverwaltung des Einzelunternehmens] Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 16. A. Tim, Zasady i formy opodatkowania spółek osobowych, w: Opodatkowanie spółek osobowych, red. A. Mariański, Wolters Kluwer 2018, str. 62-81.
 17. A. Tim, Zrównoważony rozwój w dostępie do przestrzeni kosmicznej, w: Debiut Naukowy 2014 – Zrównoważony Rozwój, red. T. Jemczura, H. Kretek, Racibórz 2015.

Artykuły naukowe

 1. A. Mariański, A. Tim, Spółka komandytowa na gruncie Dyrektywy 2008/7. Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.10.2016 r., II FSK 2399/14, Monitor Podatkowy 2017, nr 2, str. 46-51.
 2. A. Tim, Economic security of the European Union in the light of the digital business models applied by the Multi-National Enterprises, Studia Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej Nr 14 Rok VIII, str. 447-462.
 3. A. Tim, Fiskalne aspekty legalizacji miękkich narkotyków. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 76/2016, str. 53-62.
 4. A. Tim, Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. I FSK 1109/13, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 2017 nr 1, str. 281-296.
 5. A. Tim, Illegal tax state aid and law-making process – Polish perspective on the illegal tax state aid and its refund, World Scientific News No. 109/2018, pp. 1-13
 6. A. Tim, Instytucje zagranicznego planowania sukcesyjnego a klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Monitor Podatkowy 2018, nr 9, str. 11-17.
 7. A. Tim, Mandatory Disclosure Rules w Unii Europejskiej – wybrane aspekty regulacji z perspektywy polskiej, niemieckiej i brytyjskiej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Nr 45 (4/2018), str. 235-256.
 8. A. Tim, Prywatne fundacje jako instrument liberalizacji polskich przepisów o spadkach. Refleksje na gruncie stanu prawnego Republiki Austrii i Księstwa Liechtenstein, Studia Prawno-Ekonomiczne, Tom CIX/2018, str. 145-158.
 9. A. Tim, The admissibility of restrictions on free movement of workers in the context of the decision of the European Commission of 11 August 2011, No. 2011/503, World Scientific News 2017, Nr 77(2), str. 195-210.
 10. A. Tim, Upadłość konsumencka w prawie polskim i niemieckim a praktyka forum shopping, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. Seria antymonopolowa. Wydanie konsumenckie, Nr 6(7) 2018 .
 11. Raport krajowy na Kongres International Fiscal Association, który odbył się w sierpniu 2018 roku w Seulu, Korea Południowa. Współautorstwo z prof. UŁ dr. hab. Z. Kukulskim. Publikacja w prestiżowym “IFA Cahiers de droit fiscal international” (wydawanym corocznie od 1938 roku). Tytuł raportu: Withholding tax in the era of BEPS, CIVs and the digital economy.

Inne publikacje

 1. A. Krajewska, A. Tim, Fiskus nie zgadza się na parkowanie przed domem, Rzeczpospolita 02.05.2016 A. Tim [2017], Tymczasowy pełnomocnik szczególny oraz kurator osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w postępowaniu podatkowym, Portal Doradca Podatkowy (dostęp: www.doradcy.kidp.pl).
 2. A. Tim, Audyt, w: Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 – Kontrola podatników – nowe procedury, Warszawa 2017, ISBN: 1234-5695, str. 69-75.
 3. A. Tim, Czynności audytowe, w: Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 – Kontrola podatników – nowe procedury, Warszawa 2017, ISBN: 1234-5695, str. 75-78.
 4. A. Tim, Interpretacje przepisów prawa podatkowego, w: Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 – Kontrola podatników – nowe procedury, Warszawa 2017, ISBN: 1234-5695, str. 83-100.
 5. A. Tim, KAS zażąda dokumentów bez kontroli podatkowej, Rzeczpospolita, 17.07.2017 r.
 6. A. Tim, Nestor przeprowadzi sukcesję dzięki międzynarodowym fundacjom, Rzeczpospolita, 16.06.2017.
 7. A. Tim, Przedszkolak powinien znać się na architekturze, Dziennik Gazeta Prawna, 24.09.2014
 8. A. Tim, Ryzyko odszkodowań opłaca się bardziej niż puste loty, Dziennik Gazeta Prawna 01.08.2014
 9. A. Tim, Urzędowe sprawdzenie, w: Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 – Kontrola podatników – nowe procedury, Warszawa 2017, ISBN: 1234-5695, str. 78-82.
 10. A.Tim [2017], Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości w perspektywie unijnej i krajowej – wybrane aspekty, Portal Doradca Podatkowy (online: doradcy.krdp.pl).
 11. M. Błońska, A. Nowak-Piechota, A. Tim, Zwolnienie dotyczy legalnych produktów leczniczych, Rzeczpospolita, 11.01.2016 P. Słowik, Opieszałość urzędników bywa opłacalna dla przedsiębiorców (Wypowiedź dla prasy), Dziennik Gazeta Prawna 10.07.2015
Open chat
Skontaktuj się z nami już teraz!
Dzień dobry,

w czym możemy Państwu pomóc?
sarada masaki hentaitgp.org oide yo mizuryuu kei land صور سكس نسوان بلدى arabianreps.com كس وردي sex free malayalam barzoon.info fabdu bangla chodar movie nuporn.mobi desiburchudai سكس شرب البول meyzo.info عنيف سكس pornhub desi xxxvideo.name indian sexy xx cute pussy lips clasporno.org surekha vani hot movies sex video ruperttube.net mausi sexy سكس حصان مع حصان secretsporn.com افلام نيك محارم مصري bangla video free-xxx-porn.net bengali xxx bf vmasala.com pornogator.net www bulufim com افلام جنيسة عربية واجنبية 3gpjizz.info سكس نوبي one piece hen hentaizahd.com stranded island hentai xwxxx freexxxporn.tv xxx sex iporns chodai sex sexxxymovs.com masturbation video