Back

Oferujemy naszym Klientom nie tylko doradztwo w zakresie podatków, ale również reprezentowanie przed sądami administracyjnymi w szeroko pojętych sporach podatkowych. W toku postępowań sądowoadministracyjncyh istnieje możliwość obrony interesów klientów wobec niekorzystnych rozstrzygnięć organów administracji publicznej.

W ramach postępowania sądowoadministracyjnego, reprezentowanie klienta przez kancelarię obejmuje:

  1. Wzruszenie decyzji organu podatkowego – pomagamy Klientom w skutecznym wzruszeniu decyzji wydanej przez organ podatkowy, jeśli wspólnie uznamy, że decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa. W ramach tego procesu, analizujemy dokumenty związane z postępowaniem podatkowym, badamy jego przebieg, i wskazujemy, jakie błędy zostały popełnione przez organ podatkowy.
  2. Skargi na interpretacje indywidualne – pomagamy klientom w skargach na niekorzystne interpretacje indywidualne, jeśli wspólnie dojdziemy do wniosku, że interpretacja organu podatkowego jest błędna. W tym przypadku, przeprowadzamy analizę stanu faktycznego i obowiązujących przepisów podatkowych oraz pomaga w przygotowaniu odpowiednich dokumentów.
  3. Skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego – nasza zaawansowana argumentacja prawna wielokrotnie doprowadziła do uchylenia wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Jeśli wspólnie uznamy, że są podstawy do złożenia skargi kasacyjnej, będziemy reprezentowali naszych Klientów aż do najwyżej instacji.
  4. Powołanie się na przepisy unijne – Kancelaria posiada doświadczenie w powoływaniu się na bezpośrednio skuteczne przepisy unijne. W przypadku, gdy organ podatkowy błędnie interpretuje przepisy unijne, kancelaria pomaga klientom w skutecznym przeprowadzeniu postępowania sądowego.
  5. Wykazanie błędnej interpretacji przepisów unijnych – Kancelaria pomaga klientom w wykazaniu błędnej interpretacji przepisów unijnych przez organ podatkowy. W tym celu, kancelaria analizuje stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy podatkowe i przedstawia argumenty, które wykazują błędność interpretacji organu podatkowego.

W ramach prowadzonej argumentacji powołujemy się na przepisy unijne – posiadamy zarówno specjalistzcyne wykształcenie w tym zakresie (Artur Tim jest niemieckim magistrem prawa ze specjalnością międzynarodowego i unijnego prawa biznesowego) jak i doświadczenie w powoływaniu się na bezpośrednio skuteczne przepisy unijne. W przypadku, gdy organ podatkowy nie bierze pod uwagę lub błędnie interpretuje przepisy unijne, pomagamy klientom w zmianie stanowiska organu w ramach postępowania przed sądami administracyjnymi.

Jesteśmy merytorycznie oraz językowo przygotowani, aby prowadzić sprawę aż do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luxemburgu – jeśli wspólnie uznamy, że są ku temu przesłanki.

Open chat
Skontaktuj się z nami już teraz!
Dzień dobry,

w czym możemy Państwu pomóc?