Back

Reprezentowanie klienta w toku kontroli podatkowej to jedna z kluczowych usług oferowanych przez naszych doradców podatkowych. Kontrole podatkowe są zawsze trudnym doświadczeniem dla przedsiębiorców i inwestorów, ponieważ mogą prowadzić do wysokich kar finansowych i utraty zaufania ze strony urzędu skarbowego oraz kontrahentów. Dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy znają się na przepisach podatkowych i potrafią skutecznie bronić swoich klientów – także w wymagających sprawach podatkowych.

Kancelaria posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w toku kontroli podatkowej oraz oferuje swoim klientom szeroki zakres usług. W skład tych usług wchodzi między innymi:

  1. Analiza dokumentów – nasi doradcy podatkowi dokonują szczegółowej analizy dokumentów przedsiębiorstwa, w celu zidentyfikowania oraz zweryfikowania poprawności twierdzeń organó co do ewentualnych nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji księgowej czy też ewentualnej niewłaściwej interpretacji przepisów podatkowych. Następnie wspólnie z Klientem wspólnie opracowujemy najlepszą strategię.
  2. Przygotowanie odpowiedzi na pismo kontrolne – nasi doradcy podatkowi pomagają klientom w przygotowaniu odpowiedzi na pismo kontrolne, które otrzymali od organu inicjującego kontrolę. W odpowiedzi wyjaśniamy interpretację przepisów podatkowych.
  3. Reprezentowanie klienta podczas kontroli – nasi doradcy podatkowi reprezentują Klientów podczas całego okresu trwania kontroli podatkowej. Jej przedstawicielowie uczestniczą w rozmowach z urzędnikami, tłumaczą zawiłe przepisy podatkowe oraz bronią interesów klienta.
  4. Przygotowanie odwołania – Jeśli kontrola podatkowa zakończyła się niekorzystnym dla klienta wynikiem, przygotowujemy odwołanie od decyzji organu podatkowego. Doradzamy w zakresie dalszych działań, jakie powinien podjąć klient, aby obronić swoje interesy.
  5. Reprezentowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym – Jeśli pomimo wniesionego odwołania rozstrzygnięcie organu wciąż jest niekorzystne, reprezentujemy Klienta przed sądem administracyjnym aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Reprezentowanie klienta w toku kontroli podatkowej to usługa, która daje przedsiębiorcom i inwestorom pewność, że ich interesy są skutecznie bronione. Dzięki pomocy profesjonalistów, klienci nie tylko zyskują spokój ducha, ale też minimalizują ryzyko wysokich kar finansowych i innych negatywnych konsekwencji wynikających z kontroli podatkowej.

Open chat
Skontaktuj się z nami już teraz!
Dzień dobry,

w czym możemy Państwu pomóc?