Sąd Okręgowy w Szczecinie powołuje się na artykuł Artura Tima w sprawie transgranicznego polsko-niemieckiego postępowania upadłościowego

Mec. Tim, partner generalny naszej kancelarii, został przywołany w sprawie transgranicznego polsko-niemieckiego postępowania upadłościowego przed Sąd Okręgowy w Szczecinie. Sąd powołał się na publikację “Upadłość konsumencka w prawie polskim i niemieckim a praktyka forum shopping”, która ukazała się w czasopiśmie IKAR 2018, nr 6, System Informacji Prawnej Legalis.