Back
flix_logo

FlixMobility GmbH

Nawet w obliczu kompleksowych problemów, Pan Tim znalazł bardzo efektywne rozwiązania, które był w stanie z powodzeniem zaimplementować i dzięki temu osiągnąć bardzo dobre wyniki. Zawsze byliśmy bardzo zadowoleni z wyników Pana Tima.