Back
flix_logo

FlixMobility GmbH

Pan Tim posiada szczególnie dobrze ugruntowaną wiedzę specjalistyczną, którą zawsze stosował w bardzo korzystny dla nas sposób. Doskonale rozwinięte procesy myślenia koncepcyjnego, kreatywnego oraz logicznego umożliwiły Panu Timowi natychmiastowe znalezienie rozwiązań naszych problemów.