Back
KAS-round-ang

Krajowa Administracja Skarbowa

Funkcjonariuszka KAS

Jako uczestnik szkolenia życzyłabym sobie samych takich wykładowców. Kompetencja 100%.